Kaštelanski staklenici d.d. (KSST-R-A)

Autor: Smart, forum mojnovac.net
~
Šalu na stranu, evo kako bi se trebala nadalje razvijati situacija na KSST! Dakle, dogovara se sastanak ministar Komadina – Zračna Luka Split (ZL) – Audio – KSST, mislim da je već dogovoreno jučer!? Na tom sastanku bi trebalo definirati otkup zemljišta koje je ciljano prenamjenjeno za ZL, a radi se o ukupno 235.000 m2. Ovih dana bi se trebala napraviti i završna ovlaštena procjena, koja bi sada nakon prihvaćanja GUP-a trebala biti i potpuno relevantna, mjerodavna!Vidim da imate nedoumicu kod vrijednosti zemljišta na Resniku, pa da vam malo pojasnim o čemu se tu radi. Dakle, Resnik nije golo građevinsko zemljište, pa se stoga tako i ne može procjeniti. Na Resniku postoji infrastruktura, kako su rekli iz Vododovoda, za mali grad! Dakle, sve komunalije i struja velikih kapaciteta su na Resniku i sve je to plaćeno od strane KSST. Trebate znati da na Resniku ima 122.000 m2 objekata/staklenika koji imaju sve potrebne lokacijske i građevinske dozvole, što je također plaćeno od strane KSST. To što je do mora i ne mora biti presudno, ali ipak ima utjecaj jer je Resnik u veličini od cca. 40.000 m2 namjenjen za turističke sadržaje. No, bitno je to što cijeli Resnik dijeli cesta dr.Franje Tuđmana, a koja je direktno naslonjena na parcelu cijelom duljinom ili širinom, kako hoćete.Znači, Resnik kao cjelina zaista ima jako veliku vrijednost, ali uzmimo u obzir da je većim dijelom ciljano prenamjenjen za ZL. E, sad, zaista sam vodio dosta razgovora vezano za tu namjenu i kako su rekli ljudi iz struke, tu se može graditi šta poželite, ali da je u funkciji ZL. Dakle, sada Audio treba napraviti korak naprijed i odlučiti na koji način će prodati to zemljište!?1) Po meni i ono za šta se ja zalažem je, prodaja kompletnog zemljišta namjene IS i IS1 ZL Split, a to je oko 174.000 m2 na poziciji Resnik i oko 60.000 m2 na poziciji Kaštela, znači ukupno 234.000 m2. E sad, bitna je cijena! Vidjet ćemo uskoro službenu procjenu, ali sadašnje procjene iz struke se razlikuju i dosta variraju, jedni kažu da Resnik vrijedi 500 eura, a drugi 300 eura/m2. Smatram da sa obzirom na specifičnu namjenu, zemljište vrijedi negdje između te dvije cijene, ali da se ta cijena trenutno neće moći postići! Mislim da bi cijena/prosjek od 200 eura za m2 bila optimalno i prihvatljivo rješenje, kako za ZL, tako i za KSST!? Jer, da budem iskren, zemljište na Resniku vrijedi puno, ali dio od 60.000 m2 na poziciji Kaštela ne vrijedi više od 100 eura/m2, bez obzira što se radi o građevinskom zemljištu. Ukupno, to daje vrijednost od 3.110,00 kn po dionici!2) Nadalje, na Resniku ostaje oko 40.000 m2 za turističke sadržaje i to bi se natječajem moralo riješiti, jer nema smisla to ostaviti u vlasništvu KSST, to je imovina koja ne treba tvrtki za ništa. Taj dio je jako atraktivan, smatram da bi se pronašao kupac, a radi se također o prilično velikom dijelu, iako u odnosu na ostali dio tako i ne izgleda.No, zamislite na jednom mjestu, u jednom komadu 6 velikih nogometnih igrališta sa atletskim stazama! Za taj dio se definitivno može dobiti 250 eura po m2! Dakle, to daje vrijednost od 665,00 kn po dionici!3) Idemo dalje u privatizaciju preostalog poljoprivredno/građevinskog dijela. Radi lakšeg uvida ja ću podijeliti parcele, ali se ovo treba prodati u jednom komadu! Ostalo je 419.000 m2 od kojih je oko 63.283 m2 građevinki dio. 44.000 m2 na Brniku je rezerviran za gradsko groblje i to budućem kupcu može donositi extra prihod od parcijalne prodaje, po cca. 200 eura po m2. Taj dio vrijedi cca. 585,00 kn po dionici. Preostalo građevno zemljište je Kuldrovac i Poljodiskont u veličini od 13.866 m2, a to može ostati za potrebe maloprodaje. Vrijednost tog dijela je također min. 200 eura/m2 = 185,00 kn po dionici.Za kraj, ostaje cca. 356.000 m2 poljoprivrednog dijela, oko 278.000 na Knežinama i cca. 78.000 na poziciji Kaštela. Taj dio kao zemljište je također diskutabilan za procjenu, tu moramo pričekati stručnjake da vidimo vrijednost. Ipak se ne radi o klasičnom poljoprivrednom zemljištu. Možda je ovaj dio na poziciji Kaštela manje vrijedan, ali ovaj veliki dio Knežine je također dio koji ima svu komunalnu infrastrukturu na parceli. Također, za 116.000 m2 staklenika ima sve potrebne lokacijske i građevinske dozvole, pa novi pogoni… Ima tu vrijednosti, ali pričekajmo procjenu. Po mojoj procjeni, možda će taj poljoprivredni dio donijeti vrijednost od još cca. 1.000,00 kn po dionici. Znači, ovaj drugi dio ima vrijednost od 1.770,00 kn po dionici!Eto, smatram da je ovo i više nego realna detaljna analiza, puno toga je već činjenično stanje zbog ZL i izglasanog GUP-a, njihove želje za kupnjom, prenamjenom itd.

Kako će Audio sve ovo upakirati u jedan privatizacijski paket, ne mogu ocjeniti, ali je veoma izgledno da će ga sada odratiti na pravi način. Pričekajmo sastanak i odluku da vidimo ideju, a potencijal za dioničare je zaista velik, kao i za državu koja je većinski vlasnik.

Ovu netto vrijednost koju sam dobio od 5.545,00 kn po dionici nitko ne može osporiti, a red je na Audio i Vladi RH da nam transparentnom privatizacijom osigura taj iznos! Pročitajte detaljno, pa ocijenite jesam li igdje pretjerao!? Znam da nisam, dapače, podcijenio sam veliki dio zemljišta, ali sa konkretnim razlogom!

—> Moram još nešto dodati, a vezano za procjenu Vlade RH od 7.000,00 kn po dionici! Dakle, KSST bi vrijedili toliko po dionici da je prenamjena odrađena po prvom prijedlogu, a koji je bio da se Resnik prenamjeni u poslovno/turističku zonu, a samo manjim dijelom u IS1. No, ZL je tada imala jak lobi i zbog toga je KSST kao i mi dioničari izgubili vrijednost od 1.500,00 kn po dionici! Kao što smo zbog toga u prvom natječaju ostali bez kupca, gosp. Luke Rajića!

P.S. Ovo nije nikakav druk niti poziv na kupnju, to je moj prijedlog za privatizaciju, (uprava i NO ga podržavaju) i jedini pametni način prodaje KSST, a hoće li i kako Audio ovo odigrati, nažalost ne ovisi o nama!

@Plejboj,
Zašto kupovati po 2000 ili sada po 1500, ako ima raspoloženih da to prodaju niže, znamo da ih uvijek ima. Ovdje je to barem jednostavno, pomakneš kompletnu kupnju 9-10 dana, pustiš male da se igraju i pričekaš!

——————————————————————————————————————–

Evo ti u prilogu trenutnu vrijednost iz bilance KSST, dakle, prije prenamjene, nakon amortizacije, po zaista smiješnim cijenama. Po tome, netto vrijednost dionice samo što se tiče zemljišta je 2.741,35 kn. Baci pogled na cijene!

P.S. Uzmi u obzir da je Vlada RH i Audio procjenio KSST na 7.000 kn po dionici! Evo u prilogu i odluka Vlade RH o početnoj cijeni, sa 109.sjednice od 17. veljače 2011.g. To je također bilo prije prenamjene zemljišta i prije promijenjenog zakona o prenamjeni poljoprivrednog zemljišta!!

Vrijednost zemljišta – PDF

Odluka Vlade RH

Grad Kaštela  – generalni urbanistički plan